Các bạn có thắc mắc có thể liên hệ qua

Mail: hocgihomnay.com@gmail.com

Hay comment trực tiếp vào bài viết

Hoặc có thể comment vào fanepage: https://www.facebook.com/hocgihomnaycom/