Tag Archives: check web chuẩn seo

Bài 9: Thiết lập các thông số chuẩn seo cho website

Hiện tại, việc tự làm web hay thiết kế web cần cho ra 1 sản phẩm website chuẩn Seo, vậy chuẩn seo là như thế nào ? Website chuẩn Seo là thân thiện với bộ máy tìm kiếm (google, coccoc) từ đó giúp từ khóa bạn lên top google và giúp bạn tăng doanh thu […]