Tag Archives: có nên mua bằng đại học hay không

Nên làm bằng đại học hay không ? Nơi làm bằng cấp uy tín

Làm bằng đại học là một dịch vụ làm bằng cấp giả mà người mua không cần phải học tại ghế nhà trường vẫn có bằng cấp chứng nhận mình đã học hết chương trình giáo dục và đào tạo. Hiện nay, dịch vụ làm bằng đại học phôi thật đang bị cấm vì nguyên nhân […]